W nowej perspektywie unijnej 2014-2020 z 1 nawet do 10 procent może wzrosnąć udział tzw. instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek zwrotnych, poręczeń, gwarancji itp. Dziś w niewielkim zakresie udzielane są kredyty i pożyczki dla MSP w ramach RPO poprzez inicjatywę JEREMY, a także instrumenty w…