Wyjaśniając pytanie używamy dwóch pięknych i ważnych polskich słów. Pierwsze to „przedsiębiorca”. To ten, który przedsiębierze (od przedsiębrać, przedsięwziąć, czyli zamierzać działać, zdecydować się na wykonanie czegoś). I drugie – „doradzać”, czyli udzielać rad, doradzać, podpowiadać komuś, jak po…