Rozpoczęły się konsultacje społeczne programu Inteligentny Rozwój. Jak podaje PAP „na realizację programu Inteligentny Rozwój ma być przeznaczona ponad jedna dziesiąta puli pieniędzy, jakie trafią do Polski z UE na realizację polityki spójności w latach 2014-2020. Program…