Konferencja w PAIiIZ 10 września poświęcona była sprawie reinwestycji (ponownych inwestycji) inwestorów zagranicznych w Polsce. W naszym kraju poziom reinwestycji jest ponad trzykrotnie wyższy niż średnia europejska. W 2011 roku firmy zagraniczne działające w Polsce zareinwestowały 36% swoich…