W dobie spowolnienia gospodarki specjalną formę wsparcia dla firm z sektora MSP uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyty z gwarancją de minimis są odpowiedzią na wzrost zatorów płatniczych w firmach, które wobec spowolnienia gospodarki opóźniają się w rozliczeniach z kont…