W nowym rozdaniu dotacji z Unii Europejskiej 2014-2020 zdecydowanie więcej pieniędzy trafi do województw – regionalne programy operacyjne (RPO) mają dostać o ponad 11 mld euro więcej niż w latach 2007-2013, czyli łącznie 28 mld euro. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uznało, że regiony…