Ogłoszone przez GUS dane wskazują na wychodzenie gospodarki z zastoju. Sprzedaż detaliczna wzrosła w czerwcu 1,8 procent w ujęciu rocznym. Analitycy oczekiwali wyniku na poziomie 1,1-1,2 procent. Także poprawa wskaźników charakteryzujących eksport, produkcję przemysłową i zatrudnienie wskazu…