Pilotażowy program Demonstrator + „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” uruchomiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Według komunikatu na stronie NCBiR „Celem Przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć badawcz…