Po ponad półtorarocznych debatach (o sporze w tej kwestii między Ministerstwem Gospodarki a Ministerstwem Finansów  pisaliśmy kilkakrotnie) rząd wydał rozporządzenie wydłużające okres działania specjalnych stref ekonomicznych o 6 lat, to jest do 2026 roku. Decyzja ta potwierdza, że Polska jest krajem przyjaznym dla inwestorów, a system ulg podatkowych zachęcających do inwestowania jest stabilny i długoterminowy. Jest to także dobra informacja dla tych, których inwestycje charakteryzują się niską stopą zwrotu, bowiem wydłużenie okresu działania stref daje im możliwość pełnego wykorzystania uzyskanej pomocy publicznej. Należy się spodziewać wzmożonej aktywności tak nowych inwestorów planujących inwestycje w SSE, jak i nowych projektów realizowanych przez firmy już działające na terenach SSE. Dodatkowym argumentem na szybkie decyzje o inwestycjach w SSE jest to, że w drugiej połowie 2014 roku wejdą w życie nowe Wytyczne dotyczące regionalnej pomocy państwa na lata 2014 – 2020 (tzw. mapa pomocy regionalnej). Według nowych zasad intensywność pomocy publicznej dla inwestorów zostanie istotnie obniżona. Natomiast uzyskanie decyzji o przyznaniu wsparcia (ulgi w podatku CIT) przed wejściem w życie nowych przepisów daje możliwość uzyskania pomocy publicznej na obecnym  wyższym poziomie.

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje pakiet zachęt, dzięki którym do 2016 roku w SSE ma powstać maksymalnie dużo inwestycji. Inwestorzy, do stref!