Jak podaje PAP projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakładał możliwość zakładania firmy na próbę, na okres 90 dni. W tym czasie przedsiębiorca nie musiałby płacić m.in. podatku dochodowego oraz ponosić składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Nowelizacja miała też za zadanie uchronić obywateli przed negatywnymi, finansowymi konsekwencjami decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Posłowie kilkoma głosami odrzucili projekt. Według badań GfK Polonia około 36 procent Polaków  chciałoby mieć własną firmę, podczas gdy faktycznie posiada ją jedna piąta tej liczby. Największymi barierami dla kandydatów na przedsiębiorców są: nadmierna biurokracja, wysokie podatki i ryzyko nieudanego startu. Odrzucony przez posłów projekt miał ograniczyć koszty działalności w początkowej fazie prowadzenia nowego biznesu. Nic nie wiadomo, aby głosujący przeciw nowelizacji mieli inne pomysły na ułatwienie startu w biznesie początkującym przedsiębiorcom. Wszystko wskazuje na to, że mało który poseł próbował swoich sił w biznesie, co tłumaczy brak zrozumienia dla problemów zakładania biznesu.  Posłowie – do firm!