O gwarancjach de minimis ułatwiających uzyskanie kredytu obrotowego wspominaliśmy kilkakrotnie. Program cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z sektora MSP. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz apeluje o kontynuowanie i rozszerzanie takich działań: „Ten program realizowany przez BGK powinien być konsekwentnie wzmacniany i poszerzany o nowe funkcje. Docelowy zaś Krajowy System Poręczeń powinien jednocześnie spowodować lepsze wykorzystanie potencjału lokalnych funduszy poręczeniowych. Wiele przemawia za tym, że system taki powinien działać jako mocny, odrębny podmiot, korzystający ze zdefiniowanych gwarancji państwa" (cytat z wywiadu dla PAP). Ułatwienie firmom dostępu do finansowania zewnętrznego powinno być sprawą strategiczną państwa. Banki stawiają przed firmami tak wyśrubowane warunki, że przeciętny przedsiębiorca nie może im sprostać. Rozwiązanie problemu w postaci systemu gwarancji i poręczeń powinno znaleźć się szybko i powinno mieć zapewniony – wzorem innych krajów – stabilny i długoterminowy byt. Oprócz eksportu i konsumpcji wewnętrznej to inwestycje powinny powodować wzrost gospodarki, ale do inwestowania potrzebny jest kapitał. Propozycja Prezesa ZPB pokazuje, jak ten problem rozwiązać.