Według badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte wśród dyrektorów finansowych dużych firm rok 2012 będzie dobry dla inwestycji. W ocenie ponad 33% dyrektorów finansowych ankietowanych w Polsce ten rok będzie dobrym czasem na przeprowadzenie inwestycji. Wydatki zamierzają finansować kredytami bankowymi. Wynika to z faktu, iż klimat dla publicznych emisji akcji oceniany jest przez nich jako niekorzystny.

Jednocześnie około 75% ankietowanych dyrektorów finansowych w Polsce oczekuje w 2012 roku wzrostu PKB, część z nich nawet do poziomu 3 proc. Badaniem przeprowadzonym przez firmę doradczą Deloitte objęto przedstawicieli 260 dużych firm w Polsce i Europie Środkowej. Polscy menedżerowie wyróżniali się poziomem optymizmu na tle menedżerów innych krajów.