Bardzo interesujący raport pt. „Przegląd zachęt na działalność badawczo-rozwojową (R&D) na świecie w 2012 r.” opublikowała firma doradcza Deloitte /zobacz raport tutaj/, z którego zacytujemy fragment: „Nawet najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową. Tymczasem Polska oparła swój system finansowania B+R głównie na dotacjach (np. funduszach europejskich). Dlatego też Polska znajduje się daleko w rankingach innowacyjności, przegrywając chociażby z Czechami, Węgrami czy Chorwatami, którzy mają zachęty podatkowe w tym zakresie. (…) Zdaniem ekspertów Deloitte, obiektywny, trwały i klarowny system ulg podatkowych pozwoliłby na wzrost nakładów ponoszonych przez firmy na B+R, ograniczając jednocześnie ryzyko niepowodzenia badań oraz podnosząc konkurencyjność naszego kraju. Informacje zawarte w raporcie to obowiązkowa lektura dla zwolenników, a zwłaszcza przeciwników ulg w podatku dochodowych dla firm inwestujących w obszarze B+R, o czym była mowa w poprzednim wpisie.