Finanse dla Firm uruchomiły Punkt Konsultacyjny dla firm o programie Polska Strefa Inwestycji: telefon 42 636 66 95, , czynny od 9 do 17 od poniedziałku do piątku.

Kontaktując się z naszymi specjalistami można uzyskać szczegółowe informacje o zasadach działania programu, a także skonsultować swój pomysł na inwestycje. Przypomnijmy, że realizując inwestycję w ramach Polskiej Strefy Inwestycji można uzyskać na okres 10 – 15 lat ulgę w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej. Specjalną strefę ekonomiczną można zorganizować w dowolnym miejscu, także w miejscu aktualnie prowadzonej działalności. Przedsiębiorca może zadzwonić, wysłać mail lub umówić się na spotkanie, aby skonsultować swój projekt i ocenić, czy kwalifikuje się on do uzyskania ulgi w podatku dochodowym do wysokości nawet 70% nakładów netto (w łódzkim – do 55%).

Do kontaktu zachęcamy również podmioty finansujące takie projekty inwestycyjne, czyli  banki i firmy leasingowe. Aktualnie Finanse dla Firm prowadzą spotkania informacyjne dla bankowców na temat działania programu Polska Strefa Inwestycji. Dzięki naszej kampanii informacyjnej wiedza o korzyściach z uczestniczenia w programie pozwoli firmom zwiększyć efekty inwestycji i wyprzedzić konkurencję, czego życzymy.