System sądowy jest niewydolny i działa źle. Wymiar sprawiedliwości wymaga gruntownej reformy – stwierdzili polscy przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym w kwietniu przez Business Centre Club, o czym informuje portal e-gospodarka. „Badani przedsiębiorcy w całkowitej większości (100%) poparli postulat gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości, której celem miałoby być skrócenie długości postępowań sądowych. Zdecydowana większość (90%) jest zdania, że wciąż różnego rodzaju przypadki nadużywania władzy przez sędziów, prokuratorów i urzędników nie są należycie wyjaśniane. Podobnie wyraźny odsetek ankietowanych (90%) uważa, iż sędziowie oraz prokuratorzy powinni ponosić – w razie popełnienia błędu – konsekwencje finansowe i karne”. Jednak najbardziej podoba nam się postulat obowiązkowego objęcia sędziów i prokuratorów obowiązkiem doszkalania się w obszarze działania mechanizmów gospodarczych. Takiego zdania było aż 98,9% respondentów. Znane nam przypadki odporności przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na wiedzę są rażące, a długi okres rozpatrywania spraw gospodarczych tworzy w Polsce raj dla dłużników, a nie dla uczciwie pracujących przedsiębiorców.