Od 5 lutego mikro, mali i średni z województwa łódzkiego mogą otrzymać w ramach Inicjatywy JEREMY pożyczkę na cele inwestycyjne. Maksymalna wysokość pożyczki, która może stanowić nie więcej jak 80 procent nakładów inwestycyjnych netto, to 312 tys. zł. A więc podobnie jak przy kredycie bankowym należy wykazać się udziałem środków własnych w finansowaniu projektu w wysokości 20% wydatków inwestycyjnych. Warunki pożyczek są bardzo atrakcyjne – okres spłaty do 5 lat, oprocentowanie od 0,5 do 1 procenta. Zakres możliwych wydatków inwestycyjnych jest szeroki: nabycie nieruchomości zabudowanych, roboty budowlane, nabycie lub wytworzenie maszyn, urządzeń i wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, zakup samochodów specjalnych (cysterny, dźwigi, chłodnie itp.). Pożyczka JEREMY stanowiąca pomoc de minimis to dla niektórych firm ciekawsza alternatywa niż kredyt bankowy. Dodatkową zachętą jest szybka i przyjazna procedura rozpatrywania wniosków. Finanse dla Firm pomagają przygotować dokumentację, zapraszamy.