Wspominaliśmy już o tym, że od nowego roku Bank Gospodarstwa Krajowego ma wspierać małych i średnich przedsiębiorców poprzez poręczenia. W ramach tzw. Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis bank będzie udzielać rocznie 30 mld zł gwarancji, co ma pozwolić firmom na zdobycie 50 mld zł kredytów obrotowych. Zgodnie z unijnymi zasadami, maksymalny limit gwarancji dla pojedynczego przedsiębiorcy w ciągu trzech lat sięga 1,5 mln EUR. Jest to dobra informacja wobec ciągle wzrastających wymagań banków wobec firm i powstającej coraz większej bariery zabezpieczeń dla firm zabiegających o kredyty.