Od nowego roku Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi linię poręczeniową dla kredytów obrotowych o łącznej wartości do 60 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, co cytujemy za PAP z dużą satysfakcją. „Poręczenie będzie udzielane na okres do dwóch lat do 60 procent wartości kredytu, a prowizja będzie wynosiła zero w pierwszym roku”. Chciałoby się powiedzieć „wreszcie”, bo możliwości uzyskiwania finansowania w postaci kredytów nie są przyjazne dla biznesu. Cena kredytu sięga często 8 – 9 procent, a prowizja na poziomie 1,5 – 2 procent to standard. Do tego najczęstszą praktyką stosowaną przez banki jest sprzedaż kredytów „na wagę”, przez co należy rozumieć uzależnienie wysokości kredytu nie od zdolności kredytowej, a od wagi zabezpieczeń. A z tym w sektorze MSP nie jest najlepiej, więc proponowane rozwiązanie znacznie ułatwiłoby dostęp do finansowania bieżącej działalności. Diabeł jednak tkwi w szczegółach, ocenimy sprawę na etapie wdrożenia.