Problemem dla firm z sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) przy zaciąganiu kredytów jest często brak wystarczających zabezpieczeń – firmy te bowiem nie dysponują wystarczającym z punktu widzenia oczekiwań banków odpowiednim majątkiem, którym można zabezpieczyć kredyt. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy sięgnięcie po rozwiązanie proponowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – poręczenie lub gwarancję (szczegóły: www.bgk.com.pl). Dzięki zastosowaniu tego instrumentu firma może uzyskać większą kwotę kredytu, a bank pewność, że odzyska pożyczone pieniądze. Kwota poręczenia/gwarancji może wynosić od 100 tys. zł do 3,5 mln zł, i może stanowić do 60 procent wartości kredytu. Natomiast w nowym roku planowane jest wprowadzenie nowej Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, dzięki której w ramach pomocy publicznej jest możliwe udzielenie nawet 30 miliardów poręczeń do stanowiących zabezpieczenie 50 miliardów kredytów dla firm z sektora MSP. Rzecz jest o zasięgu i znaczeniu bezprecedensowym. Poręczenia BGK nie są jedynymi tego typu instrumentami dla przedsiębiorców, są jeszcze różne instytucje poręczeniowe, a także fundusz JEREMIE. Warto wiedzieć.