59 proc. firm zamierza ubiegać się w tym roku o zewnętrzne finansowanie, z czego 82% zamierza skorzystać z banku, 60% z oferty firm leasingowych, a 21% z funduszy UE – takie dane wynikają z badania Agencji Rozwoju Innowacji. Uzyskane pieniądze firmy chcą przeznaczyć głównie na zakup nowych maszyn oraz narzędzi.

Jest to kolejny sygnał, że pomimo pogorszenia ogólnej sytuacji makroekonomicznej, polskie firmy myślą o swoim rozwoju. czytaj więcej… Z badania wynika również, że "wśród respondentów rozważających zewnętrzne finansowanie, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, trzy czwarte deklaruje, że wybierze bank, dwóch na trzech badanych wymienia programy unijne, a co ósmy zewnętrzne firmy finansujące, inne niż banki". Blisko 30% firm ma zabiegać o finansowanie w wysokości przekraczającej 1 mln zł.

Zmniejsza się jednak odsetek małych firm skłonnych do pozyskiwania kapitału na rozruch biznesu tylko ze źródeł zewnętrznych. Przedsiębiorcy wskazują na zaostrzenie wymagań przez instytucje udzielające pożyczek oraz duże koszty ich uzyskania.

To potwierdza znaną prawdę, że system finansowania nowych projektów z zewnętrznych źródeł jest ciągle mało atrakcyjny dla tego sektora biznesu.