Finanse dla Firm są gorącym orędownikiem programu Polska Strefa Inwestycji. Program praktycznie jako jedyny w chwili obecnej (i przez następnych kilkanaście miesięcy) umożliwia firmom małym i dużym planującym inwestycje uzyskanie tak korzystnej ulgi w podatku dochodowym (szczegóły tu:). Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało właśnie dane o efektach działania programu Polska Strefa Inwestycji w I kwartale 2021 roku. Zacytujmy oficjalny komunikat:

„W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. w ramach PSI wydano 96 decyzji o wsparciu inwestycji na łączną kwotę ponad 3,5 mld zł. Dzięki temu ma powstać blisko 4 tys. nowych miejsc pracy podkreśla Grzegorz Piechowiak, wiceszef MRPiT i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych.”

Finanse dla Firm też przyczyniły się do tego sukcesu, uzyskując dla naszych inwestorów w I kwartale br. 4 decyzje o wsparciu o łącznej wartości 115 mln zł zadeklarowanych nakładów.

„Przypomnijmy, że od września 2018 r. do końca marca 2021 r. na terenie Polskiej Strefy Inwestycji wydano łącznie 904 decyzje ze wsparciem finansowym szacowanym na 39,9 mld zł. Równocześnie inwestorzy zadeklarowali utworzenie 18 700 nowych miejsc pracy.” Nasze podsumowanie programu na koniec 2020 roku opublikowaliśmy tu:

Z udziału Finansów dla Firm w programie PSI jesteśmy dumni – 17 inwestorów dzięki współpracy z nami uzyskało decyzje o wsparciu, a łączna kwota inwestycji planowanych do realizacji to prawie 650 mln zł.

Finanse dla Firm zrealizowały w latach 2003 – 2021 już 70 projektów w specjalnych strefach ekonomicznych o nakładach ponad 2,9 mld zł. Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm doradczych w kraju w zakresie uzyskiwania zezwoleń i decyzji o wsparciu.

Bardzo cieszy rosnący udział polskiego sektora MŚP w liczbie realizowanych projektów w programie Polska Strefa Inwestycji. „W 2020 r. wzrósł on do 65 proc., a w pierwszym kwartale 2021 r. osiągnął poziom 67 proc. Deklarowana wartość inwestycji, za które odpowiadają mikro, małe i średnie firmy, wyniósł odpowiednio 18 proc. w całym 2020 r. oraz 27 proc. w pierwszym kwartale 2021 r.”

Jest sporo firm, dla których Polska Strefa Inwestycja stanowi ogromną szansę na przyspieszenie rozwoju. Te właśnie firmy zapraszamy do współpracy ?.