MPiT rozpoczyna w tym tygodniu prekonsultacje  przygotowanej nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz rozporządzenia do niej. Tym samym wiodący program wsparcia przedsiębiorców znany pod tytułem Polska Strefa Inwestycji, dający firmom planującym inwestycje możliwość skorzystania z ulgi w podatku dochodowym, może stać się bardziej efektywny. Informację o tym znajdujemy w dzisiejszym Pulsie Biznesu (patrz tutaj).  Jak podaje PB „…zmiany mają na celu optymalizację obecnych rozwiązań i doprecyzowanie niejasności, które pojawiły się w interpretacji przepisów w ostatnim roku…” Jedyną istotną zmianą jest zmniejszenie o 50 procent minimalnych nakładów przy reinwestycjach dokonywanych przez dużych przedsiębiorców (do tej pory w większości są to firmy zagraniczne). Pozostałe kwestie to raczej drobne, ale istotne uściślenia istniejących zapisów.

Jednak według nas zdecydowanie ważniejszą, żeby nie powiedzieć kluczową, sprawą będzie przejrzyste i jednoznaczne stanowisko fiskusa w kwestii możliwości odliczania ulgi podatkowej z tytułu realizacji inwestycji w ramach PSI (czy od dochodu łącznego czy też od dochodu generowanego wyłącznie przez nową inwestycję). To stanowisko pokaże, czy chcemy mieć więcej czy mniej nowych inwestycji zwłaszcza realizowanych przez firmy z sektora MŚP. Przypomnijmy, że 4 października odbyło się w MF spotkanie konsultacyjne w sprawie planowanego wydania interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z realizacji nowej inwestycji. Miejmy nadzieję, że nie będziemy długo czekać na podanie do publicznej wiadomości efektów tejże narady.