„Wyniki programu za I kwartał 2023 lepsze niż w 2022 roku. Rośnie liczba firm, dla których Polska Strefa Inwestycji jest znakomitym sposobem na podwyższenie efektywności inwestycji.”

Zacznijmy od cytatów: „Pod względem liczby, nakładów i miejsc pracy pierwsze trzy miesiące roku były zdecydowanie lepsze niż w 2022 r. Od stycznia do końca marca tego roku 14 specjalnych stref ekonomicznych (SSE) wydało 100 decyzji o wsparciu, o 67 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. – wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Firmy zadeklarowały prawie 3,2 mld zł nakładów (wzrost o 59 proc.) i stworzenie 1566 miejsc pracy (wzrost o 166 proc.).” „Pod względem liczby decyzji pierwszy kwartał był najlepszy od 2018 r.” (PB 5 kwietnia 2023).

Dla mniej zorientowanych szybkie wyjaśnienie. Firmy, które przymierzają się do inwestycji (a jest takich coraz więcej, i słusznie) mogą ubiegać się o pomoc publiczną w formie dotacji (znane od lat dotacje unijne) lub ulgi w podatku dochodowym. Aktualną sytuację „w temacie dotacje” już opisaliśmy. Dziś tu zwrócimy uwagę na szczególne walory programu Polska Strefa Inwestycji, bo ten program oferuje inwestorowi wsparcie w postaci ulgi w podatku dochodowym.

Zanim przejdziemy do szczegółów dodajmy, że o ile do niedawna większość projektów w SSE realizowały firmy zagraniczne, to obecnie inwestycje polskich firm z sektora MŚP stanowią prawie 70 proc. projektów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (dalej: PSI). Finanse dla Firm działają zarówno na niwie PSI, jak i dotacji, stąd śmiało możemy porównać obydwa obszary wsparcia inwestorów. Czym więc nas urzeka Polska Strefa Inwestycji? Najważniejsze kwestie to:

  • nie konkursowy tryb składania wniosków, czyli aplikujemy, kiedy chcemy (przy dotacjach – musimy zdążyć na termin) – wnioski rozpatrują zarządy specjalnych stref ekonomicznych,
  • możliwość przeprowadzenia wstępnej oceny przed złożeniem wniosku, czy nasza koncepcja projektu spełnia warunki uzyskania wsparcia;

Bywa, że po pierwsze: inwestor uzależnia decyzję o realizacji i zakresie inwestycji od tego, czy otrzyma wsparcie, po drugie: wydatki na przygotowanie projektu do konkursu o dotacje są znaczne, a ponoszenie ich „w ciemno” niekoniecznie jest racjonalne. Z praktyki w programie PSI możemy stwierdzić, że pozytywna wstępna ocena to 99,9 procent pewności, że inwestor otrzyma decyzję o wsparciu. W przypadku konkursów o dotacje takich mechanizmów nie ma.

Pozostałe informacje o zaletach programu PSI wyślemy wszystkim zainteresowanym – prosimy o kontakt mailowy (piotr.witkowski@finansefirm.pl).

Według naszej opinii zdecydowanie większa liczba firm spełnia warunki uzyskania ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji niż zdobycia dotacji w którymś z programów krajowych czy też regionalnych. Wobec powyższego – czy dziwić się, że wysoko oceniamy walory Polskiej Strefy Inwestycji? Oczywiście nie wszystkie koncepcje biznesowe mogą spełnić kryteria programu, ale to jest też oczywiste. Też trzeba się napracować, sprawnie zrealizować inwestycję, aby potem efektywnie wykorzystać przyznaną ulgę w podatku dochodowym. Coś za coś.

Żebyśmy byli dobrze zrozumiani. Nie jest tak, że krytykujemy różne fengi, smarty i inne programy oferujące dotacje. Z pewnością jest grupa firm, które z sukcesem będą aplikować i wykorzystywać te możliwości realizując w ten sposób strategię rozwoju. Jednak jako doradcy chcemy podzielić się z potencjalnymi inwestorami wiedzą i przekazać doświadczenie, aby wybierali te rozwiązania, które są w zasięgu ich możliwości, zapewnią korzyści i żeby nie angażować się w przedsięwzięcia niepewne, ryzykowne i do tego kosztowne na wejściu.

Niebawem kilka słów więcej o Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, dzięki któremu poziom pomocy publicznej w niektórych gminach i powiatach został podwyższony o 10 proc. (np. w łódzkim to np. powiaty bełchatowski i pajęczański).  Dzięki temu firma o statusie małego przedsiębiorcy, której niedawno pomagaliśmy uzyskać decyzję o wsparciu w ramach PSI, ma pomoc publiczną (ulgę w podatku dochodowym) w wysokości nie 60 proc. a 70 proc. nakładów inwestycyjnych. Można? Można. Polska Strefa Inwestycji stoi otworem. Przy okazji – mamy plan w Finansach dla Firm, aby w tym roku zrealizować setny projekt „strefowy”. Zapraszamy!