„W ubiegłym roku w Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) wydano 446 decyzji o wsparciu na ok. 25 mld zł z deklaracją utworzenia 9 253 nowych miejsc pracy.” – tak Ministerstwo Rozwoju i Technologii podsumowuje kolejny udany rok programu.

Natomiast od początku działania programu, tj. „od września 2018 r. do końca grudnia 2022 r. wydano łącznie 1 966 decyzji o wsparciu. Deklarowana wartość inwestycji to 98,5 mld zł, a nowych miejsc pracy 40 830.”

Finanse dla Firm od początku działania programu są orędownikiem Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) , czego dowodzą sukcesy naszych Partnerów  – niedawno wartość inwestycji deklarowana przez naszych Partnerów Biznesowych przekroczyła 1 miliard zł, a liczba uzyskanych decyzji o wsparciu – 34 (ogółem w SSE i PSI ponad 3 mld zł i ponad 80 zezwoleń i decyzji o wsparciu). Jednocześnie warto przypomnieć, że w obszarze specjalnych stref ekonomicznych oraz PSI działamy od 20 lat, więc i doświadczeń uskładało się sporo. Polska Strefa Inwestycji to aktualnie jedyny program oferujący inwestorom wymierną pomoc publiczną w przejrzystej procedurze, która jest zdecydowanie przyjaźniejsza niż w konkursach o dotacje.

Wróćmy do rządowego komunikatu: „W porównaniu do okresu z pandemii, czyli do całego 2020 r, decyzji o wsparciu w ubiegłym roku było więcej o 20%. Wzrost dotyczy też wartości inwestycji (o 65%) i liczby nowych miejsc pracy (o 57%). Widać także wzrost względem 2019 r. –  pierwszego pełnego roku funkcjonowania PSI.

Natomiast mocno wzrosła wartość inwestycji lokowanych w miastach średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, gdzie ulokowano aż 37% zainwestowanego kapitału. W rekordowym 2021 roku wskaźnik ten wynosił 24%. Jeszcze lepiej w tych miastach wygląda wskaźnik liczby nowych miejsc. Wzrósł on z 18% do aż 42% wszystkich nowych miejsc pracy zadeklarowanych w 2022 roku.

W 2022 r. trzy największe strefy – Katowicka SSE, Łódzka SSE i Pomorska SSE, wydały łącznie 222 decyzje o wsparciu (50% wszystkich decyzji z 2022 r.) na sumę 10,2 mld zł (41% wartości wszystkich decyzji z 2022 r.).”

Cieszy nas to, że coraz więcej polskich rodzinnych firm korzysta – i słusznie – z dobrodziejstw programu, także w miejscowościach, gdzie przez długie lata nie było tego typu mechanizmów wspierających lokalny biznes.

Zadzwoń do nas i sprawdź, czy Twój pomysł na inwestycje i rozwój firmy może uzyskać wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Życzymy inwestycyjnych sukcesów wraz z Polską Strefą Inwestycji w 2023 roku 🙂