Finanse dla Firm systematycznie realizują misję propagowania korzyści, jakie mogą odnieść inwestorzy realizując inwestycje w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Tym razem wiedzą w tym zakresie dzieliliśmy się z dyrektorami pionu bankowości MSP Regionu Centralnego Banku Pekao SA (poniższy kolaż upamiętnia to spotkanie z 19 lipca).

Przypomnijmy, że główne zasady programu umożliwiającego uzyskanie ulgi w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji w formule specjalnej strefy ekonomicznej to:

  • wprowadzenie formuły „strefa do inwestora” zamiast „inwestor do strefy”,
  • otwarcie na firmy z sektora MŚP (biznes krajowy),
  • wydłużenie okresu korzystania ze zwolnienia do 10, 12 a nawet 15 lat,
  • szybsza i uproszczona procedura rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji o wsparciu,
  • brak wygórowanych oczekiwań dot. ilości tworzonych miejsc pracy zatrudnienia,
  • zmiana podejścia do zatrudnienia z ilościowego na jakościowe,
  • szczególne preferencje dot. wysokości minimalnych nakładów kwalifikowanych dla działalności B+R i nowoczesnych usług dla biznesu oraz dla miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i gmin z nimi graniczącymi.

Dla banków finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji może być szczególnie atrakcyjne, bowiem biznesy w strefach są prowadzone w warunkach szczególnej przejrzystości, projekty są długoterminowe, rozwojowe, a ulga w podatku dochodowym znakomicie wzmacnia prognozę spłacalności kredytu. Także dla Banku Pekao finansowe wsparcie inwestorów „strefowych” może być również PRZEKORZYSTNYM ROZWIĄZANIEM ?.
Z przyjemnością możemy poinformować, że w większości banków w Łodzi przeprowadziliśmy w ostatnich miesiącach podobne szkolenia.