Z satysfakcją obserwujemy wzrost zainteresowania przedsiębiorców programem Polska Strefa Inwestycji, o czym świadczy choćby to, że w ramach programu w okresie od września 2018 do grudnia 2023 wydano łącznie 2 500 decyzji o wsparciu (!), na 116,8 mld PLN deklarowanej wartości inwestycji oraz 47 821 nowych miejsc pracy. Na potwierdzenie przedstawiamy poniżej kilka kluczowych danych prezentujących pięcioletnie dokonania tego programu – jest się czym pochwalić i do czego zachęcić firmy, który planują rozwój i inwestycje. Warto!

  • W 2023 wydano 533 decyzje o wsparciu, na wartość inwestycji 18,1 mld PLN oraz z deklaracją utworzenia 6 962 nowych miejsc pracy. Zaś w samym grudniu 2023 wydano łącznie 109 decyzji o wsparciu, na łączną wartość 3,0 mld PLN i z deklaracją utworzenia 857 nowych miejsc pracy.
  • W porównaniu do 2022 roku w liczbie projektów zanotowano wzrost o 19% rok do roku.
  • Udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów wyniósł 56% w całym 2022 roku, w 2023 wyniósł 67%. Udział deklarowanej wartość inwestycji małych i średnich polskich przedsiębiorstw to 12% w całym 2022, zaś w całym 2023 wyniósł 19%. Udział firm polskich sektora MŚP w nowych miejscach pracy na koniec 2022 wyniósł 15%, aby w 2023 na koniec roku wynieść 18%.
  • Od początku funkcjonowania PSI polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy uzyskali 1 519 decyzji o wsparciu (61% wszystkich) na łączną wartość inwestycji 16,9 mld PLN (14% wartości inwestycji w PSI) oraz zadeklarowali utworzenie 8 100 nowych miejsc pracy, co stanowi 17% wszystkich nowych miejsc pracy w ramach PSI.
  • Zagraniczne przedsiębiorstwa w 2023 uzyskały decyzję o wsparciu dla 114 projektów (udział 21% w projektach z 2023 roku) i deklarowały łącznie 10,3 mld PLN wartości inwestycji (57% wartości inwestycji z 2023 roku).
  • W 2023 najwięcej decyzji o wsparciu wydała Katowicka SSE – 83 decyzje (16% wszystkich decyzji z 2023 roku). Trzy strefy z największą liczbą decyzji w 2023 (Katowicka SSE, Łódzka SSE i Pomorska SSE) do końca roku wydały łącznie 235 decyzje o wsparciu (44% wszystkich), na łączną wartość 6,6 mld PLN (37% wszystkich z 2023) oraz zadeklarowały utworzenie 2 101 nowych miejsc pracy (30% wszystkich z tego roku).
  • W 2022 roku w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze ulokowano 103 inwestycje z decyzją o wsparciu (23% wszystkich z 2022 roku) o wartości 9,4 mld PLN (37%) i z deklaracją utworzenia 3 888 nowych miejsc pracy (42% wszystkich). W 2023 w tych miastach ulokowano 100 inwestycji z decyzją o wsparciu (19%) o łącznej wartości 3,5 mld PLN (20%) oraz z deklaracją utworzenia 856 nowych miejsc pracy (12% nowych miejsc pracy z 2023 roku).

Na zdjęciu siedziba Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednej z najlepszych stref ekonomicznych na świecie (tu link do podsumowania dokonań ŁSSE w 2023 roku).  Zapraszamy do współpracy, Finanse dla Firm działają od 20 lat na polu specjalnych stref ekonomicznych!