To jak zwykle pracowity rok. Najważniejsze sprawy, które udało nam się zrealizować to cztery zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, rozpoczęcie realizacji dwóch projektów inwestycyjnych w formule Zarządzania Projektem Inwestycyjnym (patrz opis w zakładce „Oferta”), nie wspominając o biznes planach, prognozach finansowych, rozlicznych konsultacjach prawnych i podatkowych, pomocy w walce z biurokracją itd. Przygotowywaliśmy się  do aktywnego uczestniczenia w programie Polska Strefą Inwestycji, który uważamy za bardzo atrakcyjny dla przedsiębiorców planujących inwestycje wobec skali korzyści, które firmy mogą osiągnąć dzięki skorzystaniu z ulgi w podatku dochodowym. Pomoc przedsiębiorcom w uzyskaniu decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz Zarządzanie Projektem Inwestycyjnym (patrz zakładka Oferta) będą głównymi  obszarami naszej aktywności w nadchodzącym roku.