W uzupełnieniu poprzedniego wpisu: w programie „Paszport do eksportu” w ramach POIG działanie 6.1 przygotowywane są atrakcyjne zmiany, mianowicie: zwiększenie intensywności wsparcia na wybrane kategorie wydatków z 50% do 75% kosztów kwalifikowanych, wprowadzenie nowych kategorii działań i wydatków refundowanych, w szczególności: umożliwienie udziału Beneficjenta w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych, organizowanych na terenie Polski, pokrycie kosztów funkcjonowania przedstawicieli przedsiębiorcy w zakresie promocji i reklamy na rynkach docelowych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, z intensywnością refundacji 20%), organizacja misji gospodarczych potencjalnych partnerów zagranicznych przedsiębiorcy w siedzibie przedsiębiorcy w Polsce. Termin naboru wniosków ma być ogłoszony w ciągu 14 dni od wejścia w życie rozporządzenia ws. udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. Ostatnia chwila na pisanie wniosku, co nie jest łatwe.