Według badań International Business Report polscy przedsiębiorcy są pod względem optymizmu na drugim miejscu w Europie. W optymizmie wyprzedza nas tylko nasz największy partner gospodarczy – Niemcy. Coraz wyraźniej nasze firmy skarżą się jednak na potężne bariery rozwoju, do których tradycyjnie już zalicza się trudności ze zdobywaniem kapitału oraz biurokrację.

Wyżej bariery w zakresie kosztów finansowania oceniają jedynie przedsiębiorcy w Hiszpanii, Irlandii i Grecji, czyli krajach, które mają duże problemy finansowe. Biurokracja to według OECD obecnie nasza największa blokada rozwoju (organizacja badała 24 kraje). Z opublikowanego kilka miesięcy temu raportu OECD wynika, że obniżenie takich barier mogłoby przynieść w okresie dziesięciu lat wzrost wydajności gospodarki o 14 proc. Pytanie, co musi się wydarzyć, żeby rząd wreszcie wydał wojnę biurokracji, a banki zaangażowały środki w akcję kredytową na godziwych warunkach.