Na niwie dotacji unijnych działamy od 2003 roku. Zajmujemy się wyłącznie tzw. „twardymi dotacjami”, tj. dotacjami do inwestycji. Duże doświadczenie pozwala nam angażować się w projekty niestandardowe, nowatorskie i skomplikowane.

Specyfiką Finansów dla Firm jest silna identyfikacja z firmą klienta i kompleksowe prowadzenie spraw, czyli wspólne z firmą zaplanowanie projektu, opracowanie wniosku, monitoring realizacji przedsięwzięcia, zorganizowanie finansowania, konsultacje w organizowaniu przetargów, przygotowywanie sprawozdawczości itp.

Uzyskanie dotacji i zrealizowanie innowacyjnych inwestycji spowodowało w firmach naszych klientów dynamiczne przeobrażenia skutkujące wzrostem konkurencyjności i poprawieniem wyników ekonomicznych, nową jakością zarządzania, a także odmienionym wizerunkiem marketingowym.

Referencje

Niniejszym listem chcemy udzielić referencji Panu Piotrowi Witkowskiemu – Finanse dla Firm, za profesjonalną i skuteczną współpracę. Polecamy Pana Piotra Witkowskiego jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi rzetelnie i fachowo.

Oto projekty, przy których firma SUWARY S. A. korzystała z jego doradztwa:

  • Opracowanie wniosku o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego działanie 3.2., wniosek uzyskał dotację.
  • Przygotowanie firmy Suwary-Tech Sp. z o.o. do przetargu na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i realizacji projektu inwestycyjnego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ksawerów.
  • Współpraca w związku z opracowaniem dla Suwary SA dwóch wniosków o dotacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.3 kredyt technologiczny.

Suwary S.A.


…Kontakt z firmą Finanse dla Firm przyniósł nam same sukcesy. Dzięki ich pomocy trzykrotnie aplikowaliśmy o dotacje z UE, które zostały nam przyznane. Efekty negocjacji prowadzonych w naszym imieniu z instytucjami finansującymi niejednokrotnie były dla nas miłym zaskoczeniem – warunki współpracy były bardzo korzystne(…) Dzięki kontaktowi z Finanse dla Firm znaleźliśmy się w czołówce rankingu najbardziej dynamicznych i innowacyjnych drukarni w Polsce… 

Drukarnia Gal-Druk


…Aby móc dobrze przygotować firmę do realizacji projektów należało mieć wiedzę dotyczącą zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania strategicznego, zarządzania produkcją, zarządzania sprzedażą, prawa gospodarczego, finansów i rachunkowości oraz analizy finansowej. Rzetelność, uczciwość i profesjonalizm, które przełożyły się na 100% skuteczność, w pełni nas usatysfakcjonowały (…) Współpraca z Finanse dla Firm przełożyła się na wymierne korzyści dla naszej firmy – obecnie znajdujemy się w pierwszej piątce producentów rajstop w kraju…

Fiore Sp. Jawna


… Oprócz quasi-kapitałowych efektów współpracy w postaci dotacji odnotowaliśmy dodatkowe korzyści, wynikłe podczas wielu konsultacji merytorycznych, polegające na nawiązaniu ścisłej współpracy z jednostkami naukowo – badawczymi oraz zaistnieniu na trwałe w naszej świadomości potrzeby wnikliwej, głębokiej i permanentnej analizy ekonomiczno – finansowej firmy …

CTM Polonia Sp. z o.o.

Pełna lista referencji do wglądu w siedzibie Finanse dla Firm.