W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość otwarcia nowoczesnego zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Ksawerowie k. Łodzi. Inwestorem jest Spółka Suwary-Tech Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Wentworth, do której należą między innymi zakłady Suwary S.A. Inwestycja została zrealizowana na terenie wchodzącym w skład Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Finanse dla Firm uczestniczyły w uroczystości z tym większą przyjemnością, że w 2010 roku pełniliśmy rolę menedżera projektu przygotowującego Spółkę do przetargu o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w ŁSSE. W tym samym roku firma Suwary S.A. uzyskała dotację inwestycyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a także zdobyła dwie premie technologiczne w ramach POIG kredyt technologiczny, w czym również mieliśmy swój udział. Zrealizowane inwestycje zwiększyły potencjał produkcyjny Spółki, co przekłada się na znaczny wzrost obrotów i wzrost udziałów w rynku. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy dalszych sukcesów.