Takiego wydarzenia w łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jeszcze nie było: dziś na uroczystej gali wręczono decyzje o wsparciu ponad 90 inwestorom! Wprawdzie masowy 😊 charakter imprezy wynikał z faktu, że przez ostatnich parę miesięcy Łódzka  Strefa dbając o nasze zdrowie nie organizowała takich imprez, ale i tak efekt był znakomity i pokazał, że w biznesowym narodzie mimo wiadomych okoliczności duch przedsiębiorczości ma się świetnie.

Wszyscy inwestorzy otrzymali sadzonki drzewek, które mają zasadzić w miejscu inwestycji. Kanwą spotkania było bowiem odniesienie do zagadnień ekologii: Łódzka SSE wraz z inwestorami tworzą ekosystem, a powstające i rozwijane inwestycje jak drzewa tworzą tlen dostarczany polskiej gospodarce. Okazało się przy okazji, że wszyscy uczestnicy spotkania mają ogromne zamiłowanie do ogrodnictwa 😊.

Dla Finansów dla Firm była to okazja do spotkania z naszymi partnerskimi inwestorami, nie trzeba bowiem dodawać, że wśród gości obdarowanych drzewkami były firmy, z którymi nawiązaliśmy współpracę przygotowując aplikacje o wydanie decyzji o wsparciu. Z firmami i ich właścicielami, a byli to: Mariusz Adamski z ADAMS GROUP, Przemysław Biniek z FURNIMEB, Grzegorz Walczak z KABO, Grzegorz Mularczyk z MEGSTYL, Dawid Jędruch z GROSPOL sp. z o.o. nawiązaliśmy więzi skutkujące dalszą współpracą w różnych obszarach.

Ogromną satysfakcją jest dla nas to, że wszystkie te firmy to polskie rodzinne przedsiębiorstwa – takie biznesy lubimy najbardziej. Spotkanie upamiętniliśmy kilkoma zdjęciami i uzgodnieniem terminów spotkań w najbliższym czasie.  Zdjęcia publikujemy poniżej. Warto dodać, że Finanse dla Firm mają już na koncie ponad 80 decyzji o wsparciu w ramach programu Polska Strefa Inwestycji i specjalnych stref ekonomicznych.