Rolnicy jak zawsze w czołówce – „…nabór wniosków na działania w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powinien się rozpocząć na przełomie II i III kwartału bieżącego roku” – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podczas konferencji prasowej zorganizowanej w 27 marca br.  otwierając targi Agrotech w Kielcach, o czym donosi Ministerstwo Rolnictwa na swojej stronie internetowej http://www.minrol.gov.pl. Do najbardziej interesujących tzw. działań należą: Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (jeden beneficjent wnioskować może nawet o 3 mln zł, a w przypadku grupy producentów rolnych do 15 mln zł) czy też Rozwój usług rolniczych, tu beneficjent świadczący usługi rolnicze jako mikro lub mały przedsiębiorca nie krócej jak 2 lata może otrzymać nawet 500 tys. zł. Wysokość wsparcia (dotacji) wynosi 50% kosztów kwalifikowanych w każdym z wymienionych działań,  czyli na przykład grupa producentów planująca wydać na inwestycje 30 mln zł może liczyć na zwrot w formie dotacji 15 mln zł. Wprawdzie minister nie wspomniał, które działania w ramach PROW mają szanse na nabór tuż po półroczu tego roku, ale już warto się przygotowywać i o tym myśleć. I tak w przypadku budowy lub rozbudowy zakładu warto wykazać się pozwoleniem na budowę, a tego nie załatwia się z dnia na dzień. Zawsze projekty dobrze zaplanowane mają większe szanse.