Opublikowano harmonogram naboru wniosków o dotacje w 2015 roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/rusza-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-z-nowej-puli-funduszy). „…Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł. Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach I priorytetu Programu Inteligentny Rozwój Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.” Wśród konkursów, które mają być otwarte w bieżącym roku, jest nowa wersja niezwykle wśród przedsiębiorców popularnego kredytu technologicznego, kryjącego się obecnie pod nazwą Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Już czas zakasać rękawy, bowiem procedura nie jest prosta, a czasu wbrew pozorom nie za wiele.