Ponad 13,5 mld euro będzie wynosić budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Na inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym zaplanowano kwotę 620 mln euro (ale planowane jest zmniejszenie pomocy dla beneficjenta z 20 do 2 mln euro), na wsparcie młodych rolników – 700 mln euro, na restrukturyzacje małych gospodarstw – 450 mln euro, na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – 450 mln euro, na rozwój przedsiębiorczości na wsi – 100 mln euro, na budowę targowisk – także 100 mln euro. Zwiększone zostały z 580 do 700 mln euro środki na rolnictwo ekologiczne. Kontynuowanie będzie wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, na ten cel przewidziano 2,3 mld euro.” (PAP). Do 10 kwietnia resort rolnictwa chce przesłać projekt do akceptacji Komisji Europejskiej, tak by jak najszybciej rozpocząć realizację tego programu. Pierwsze konkursy jeszcze w tym roku?