Jak podaje portal www.podatki.biz „Resort pracy i polityki społecznej przyspieszył prace nad tzw. nową ustawą antykryzysową, która wprowadzi dodatkowe rozwiązania mające wesprzeć firmy dotknięte spowolnieniem gospodarczym. Wartość pomocy wyniesie 500 mln zł. Skorzysta z niej ok. 1,2 tys. pracodawców i ponad 60 tys. pracowników. Ustawa powinna wejść w życie w najbliższych miesiącach. „Z regulacji skorzystają przedsiębiorcy, których obroty spadły o co najmniej 15 proc. i chcą ograniczyć wymiar czasu pracy lub przejść na tzw. postojowe. W takiej sytuacji pracownik będzie mógł otrzymać wynagrodzenie w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Będzie ono finansowane częściowo przez pracodawcę, częściowo przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” – informuje MPiPS. Środki pomocowe stanowić będą pomoc de minimis.