Po wielu miesiącach prac, negocjacji i oczekiwań rząd zainaugurował nową unijną perspektywę na lata 2014 – 2020. Komisja Europejska w osobie unijnej komisarz ds. polityki regionalnej Coriny Cretu przekazała na ręce Marii Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju regionalnego, Umowę Partnerstwa. Na mocy tego dokumentu Polska do 2020 roku otrzyma w ramach programów europejskich ponad pół biliona złotych. Jeśli dobrze zagospodarujemy te pieniądze, to za kilka lat Polska ma szansę wyglądać inaczej, niż obecnie. I oby Polska była Polską – ta ostatnia uwaga w kontekście niepokojących wydarzeń za naszą wschodnią granicą, za które to niepokoje polska gospodarka (nie tylko sadownicy) płaci wysoką cenę.