Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej dla Polski na lata 2014-2020. Nowe zasady obowiązywać będą od 1 lipca 2014 r.do grudnia 2020 r. Jak podaje PAP „…na obszarach, na których PKB na mieszkańca jest niższe niż 75 proc. średniej unijnej, firmy nadal będą mogły liczyć na dofinansowanie publiczne projektów inwestycyjnych w wys. od 25 do 50 proc. tzw. kwalifikowalnych kosztów odpowiednich projektów inwestycyjnych.” W praktyce oznacza to, że firma realizując inwestycję może – w przypadku wnioskowania o dotację bądź ulgę w podatku CIT w przypadku inwestowania na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – uzyskać wsparcie w wysokości przypadającego w danym regionie procenta nakładów inwestycyjnych. „Na największą pomoc państwa – w granicach 50 proc. kosztów projektów – mogą liczyć województwa na ścianie wschodniej, czyli warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Do 35-proc. dofinansowania kwalifikują się regiony: świętokrzyski, małopolski, radomski, ostrołęcko-siedlecki, ciechanowsko-płocki, pomorski, kujawsko-pomorski, zachodniopomorski, łódzki, opolski i lubuski. Z kolei wielkopolski, dolnośląski i śląski mogą uzyskać wsparcie do 25 proc

Wyjątkiem jest województwo mazowieckie – będzie kwalifikować się do pomocy państwa w wys. od 10 proc. do 35 proc. kosztów inwestycji.” Nowe zasady wsparcia inwestycji są w tej chwili najważniejsze dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych – jeśli uzyskają nowe zezwolenia do 1 lipca br., mogą liczyć na wsparcie na wyższych dotychczasowych zasadach.