Od kilku miesięcy przekazywane są informacje, że kończą się już dotacje unijne dla przedsiębiorców. Jest to zgodne z prawdą, ale prawda miewa różne oblicza. Pomijając zbliżający się termin naboru wniosków do podobno ostatniego konkursu kredytu technologicznego, jak i np. dotacje dla firm w Łódzkiem w ramach działania III.2, to przewidziane są jeszcze na jesień inne konkursy, jak „paszport do eksportu”, B2B, wsparcie dla klastrów czy też na ochronę własności przemysłowej i intelektualnej. W sumie niebagatelna kwota ponad 800 mln zł dotacji. W cieniu tych programów pozostaje niedoceniony – ale już niedługo – oferujący zwrotne wsparcie przedsiębiorcom unijny program na rzecz konkurencyjności i innowacji, w ramach którego dla firm MSP przewidziano ponad 3 mld zł. Program działa i udzielił już 600 mln preferencyjnego finansowania wielu polskim przedsiębiorcom. Zainteresowanych odsyłamy na www.cip.gov.pl.