W 2014 roku największymi dotacjami zarządza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: w kilkunastu konkursach będzie można zdobyć ponad 5,3 mld zł, o czym informuje dzisiejszy Puls Biznesu.  Wsparcie jest głównie przeznaczone na działalność B+R i w większości dedykowane jest określonym branżom, co oddają nazwy programów: „Demonstrator+” – dofinansowanie na projekty demonstracyjne i instalacje prezentujące efekty badań, 830 mln zł; StrategMed – przedsięwzięcia z branży medycznej, 800 mln zł;  InnoMed, też dla sektora medycznego, 300 mln zł;  InnoLot – dla firm z branży lotniczej – 500 mln zł; Gekon – na projekty proekologiczne, 420 mln zł; Blue Gas – gaz łupkowy, 60 mln zł.

Będzie jeszcze Innotech dla konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorstw, przy czym ścieżka „In-Tech skierowana do wszystkich firm, konsorcjów i centrów naukowo-przemysłowych, które mogą dostać fundusze na badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług. Natomiast beneficjentami ścieżki Hi-Tech mogą być tylko firmy z sektora MSP prowadzące działania w obszarze zaawansowanych technologii.”

W informacji PB jest też o działaniu 1.4 POIG, a także o pomocy dla inwestorów w naszych ulubionych specjalnych strefach ekonomicznych. Konkursy są większości adresowane do specjalnych amatorów, no i łatwo nie będzie.