Po raz drugi tytuł najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej dla sektora MŚP w Europie otrzymała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zaszczytny tytuł przyznawany jest przez brytyjskie wydawnictwo fDi Magazine (Grupa Financial Times) w rankingu fDi Global Free Zones of the Year 2015. Oprócz tego ŁSSE została również wyróżniona w czterech innych obszarach swojej działalności: reinwestycje w 2014 r., nowe inwestycje, szkolenie umiejętności oraz strategia i zaangażowanie we współpracę polsko-chińską. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna śmiało może być uznana za wzorcową: oprócz efektywnego pozyskiwania inwestorów, którzy w Łódzkiem inwestują i tworzą miejsca pracy, inicjuje szereg cennych działań biznesowych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Zapraszamy na stronę ŁSSE http://www.sse.lodz.pl/pl/o-strefie/aktualnosci/1166-lsse-najlepsza-strefa-dla-msp-w-europie-po-raz-drugi. Gratulujemy Kolegom z ŁSSE sukcesu – Finanse dla Firm współpracują z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną od 2004 roku, m. in. przygotowując inwestorów do przetargów na uzyskanie zezwolenia strefowego.