Coraz więcej sygnałów płynących z rynku wskazuje, że spowolnienie w naszej gospodarce ma się ku końcowi. Rośnie sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,1% w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (WOK) notuje wzrost drugi miesiąc z rzędu. Wzrosła dynamika produkcji przemysłowej, drgnęło też w budownictwie. Dobre nastroje przedsiębiorców oraz poprawa koniunktury w gospodarce niemieckiej przekładają się wprost na nasilenie popytu eksportowego, który zapewnia pracę polskim firmom (przypomnijmy, że nasz eksport ma się znakomicie, dynamika eksportu na 2013 rok jest oceniana na 5,6%, co daje drugi wynik w Europie, po 4,1% za rok 2012). A za chwilę ruszą prace sezonowe, ożywi się budownictwo. Szczególnym sygnałem wskazującym, że najgorsze jest już za nami, jest duży popyt na pracowników w firmach informatycznych, według ekspertów popyt na dobra i usługi informatyczne to poważny sygnał o tym, że przedsiębiorstwa planują rozwój. Tak trzymać.