Jak donoszą media Polska odnotowuje kolejny sukces – zajęliśmy czwarte miejsce w Europie pod względem liczby zagranicznych projektów inwestycyjnych po trzech kwartałach bieżącego roku. Oprócz wartości tych projektów znakomicie wypada liczba miejsc pracy tworzonych w efekcie ich realizacji, w tej kategorii wyprzedziliśmy Niemcy i Rosję. Warto dodać, że po pierwszym półroczu br. mieliśmy trzyprocentowy wzrost inwestycji zagranicznych, podczas gdy średnia światowa to spadek o 23 procent. Redukcja biurokracji, duży rynek wewnętrzny, członkowstwo w UE, ale nie w strefie euro oraz aktywna proinwestycyjna strategia proinwestycyjna rządu to czynniki składające się na ten sukces. Paradoks kryzysu? Oby tak dalej.