Kredyt technologiczny był największym przebojem w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ostatnich latach. Z premii technologicznej skorzystało ponad 700 przedsiębiorstw. W chwili obecnej opracowywane są nowe zasady tego konkursu. Organizatorzy starają się zaproponować takie rozwiązania, które będą inspirować do realnej współpracy biznesu i nauki. Według wstępnych informacji można zapomnieć o zakupie w ramach konkursowego projektu istniejących już technologii – wsparcie  będzie przysługiwać jedynie firmom, które w oparciu o specjalne bony zlecą naukowcom opracowanie prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie nowa technologia. Te bony mogą też posłużyć do zakupu technologii, które naukowcy już opracowali, ale rozwiązania te jeszcze nie zostały wdrożone. Ciąg dalszy będzie podobny do tego, co było praktykowane wcześniej  – w chwili ogłoszenia konkursu firma złoży wniosek do banku o udzielenie kredytu technologicznego na sfinansowanie projektu polegającego na wdrożeniu nowej technologii. Organizator konkursu czyli Bank Gospodarstwa Krajowego oceni wniosek, przyzna premię technologiczną, która będzie wypłacona na konto banku finansującego po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.  Istotną zmianą jest to, że spodziewane jest istotne podwyższenie kwoty premii technologicznej – do tej pory wynosiła ona maksymalnie 4 mln zł. Niestety od 1 lipca 2014 r. obniżona będzie wysokość dotacji w części regionów, ale i tak warto. Łatwo nie będzie, więc wypada zacząć przygotowania – pierwsze konkursy już za parę miesięcy.