„Miliardy dotacji czekają na chętnych” – takim tytułem wczorajszy Puls Biznesu zaalarmował przedsiębiorców, którzy przygotowują się do aplikowania w jesiennych konkursach o dotacje z UE. W artykule wymienione są konkursy, które mają się odbyć w ramach centralnych programów: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podane są także budżety oraz terminy naboru wniosków. Już w tej chwili trwa nabór do konkursu na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej. Szerszego opisu doczekał się nasz ulubiony kredyt technologiczny. Budżet dla tego konkursu wynosić ma około 450 mln zł, a termin naboru wniosków jest planowany na 22 października. Przypomnijmy – firmy z sektora MSP mogą uzyskać dotację do inwestycji w wysokości do 4 mln zł. Przewidziane są niewielkie zmiany w procedurze w stosunku do poprzednich konkursów. I wszystko wskazuje na to, że będzie to już ostatni konkurs w ramach tego programu. O następnych dotacjach można będzie pomarzyć za 2 – 3 lata, kiedy wystartują programy w ramach nowego budżetu UE na lata 2014 – 2020.