Finanse dla Firm aktywnie uczestniczą w ciekawych inicjatywach biznesowych. W dniu 18 kwietnia 2013 r. prezentowaliśmy naszą ofertę we Wrocławiu, gdzie „odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli trzech dolnośląskich klastrów. Idea zorganizowania spotkania powstała z inicjatywy koordynatorów i aktywnych członków SIDE- CLUSTER, Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej oraz klastra CINNOMATECH. Spotkanie stworzyło możliwość wzajemnego poznania się klastrów, nie tylko koordynatorów ale i członków; było okazją do zidentyfikowania obszarów stycznych klastrów oraz poszczególnych firm, stworzyło szansę dla wzajemnej integracji i współpracy”, o czym przeczytać można więcej na www.side-cluster.pl.

Natomiast 22 kwietnia byliśmy w Łodzi na konferencji "Giełda Produktów Finansowych w Łodzi – JEREMIE jako atrakcyjna forma finansowania łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach środków unijnych". Przypomnijmy, że w ramach programu JEREMIE można aplikować o niskooprocentowaną pożyczkę lub gwarancję, a środki można przeznaczyć na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności przedsiębiorstwa.