Niski poziom innowacyjności oraz niewielkie wsparcie finansowe ze strony władz publicznych to słabość polskich firm działających w ramach klastrów. Taka ocena wynika z ostatniego badania klastrów przeprowadzonego przez PARP (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Dość powiedzieć, że około 40 proc. klastrów nie wdrożyło w ciągu ostatnich dwóch lat żadnej innowacji objętej ochroną prawną. Wydawać by się mogło, że współpraca przedsiębiorstw w ramach klastrów powinna aktywować wynalazczość i innowacyjność, ale tak niestety nie jest. Wspominaliśmy wielokrotnie, że z innowacyjnością w polskich firmach w ogóle nie jest dobrze, a poziom współpracy ze sferą nauki jest jednym z najniższych w Europie. Przedsiębiorcy (i klastry) muszą zmienić podejście do tych spraw, bo innowacyjność będzie kluczem do uzyskania wsparcia w ramach nowych funduszy unijnych w latach 2014 – 2020.