Codziennie Polacy tracą blisko 100 mln zł z powodu złej jakości obsługi, o czym informuje portalspożywczy.pl. Według badań „poziom zadowolenia klientów ma silniejszy wpływ na PKB, niż wiele innych czynników, w tym np. wskaźnik wzrostu wydatków na konsumpcję, co potwierdzają również badania realizowane od lat przez Polski Program Jakość Obsługi.

Aż 63 procent Polaków przynajmniej raz w miesiącu rezygnuje z zakupów z powodu złej obsługi. Odpływ klientów prowadzi do pogorszenia się sytuacji firm i wpływa na ograniczenia miejsc pracy. Efekt skali tego zjawiska przekłada się bezpośrednio na spowolnienie gospodarcze i wzrost bezrobocia. Jak wynika z badań, 7 na 10 klientów byłoby skłonnych zapłacić więcej nawet o 13 procent, jeśli mogliby liczyć na lepszą jakość obsługi. Realizowanie podjętych wcześniej decyzji zakupowych, bezpośrednio przełoży się na generowane zysku, wzmocnienie kondycji firm, a w konsekwencji do wzrostu zatrudnienia i poprawy gospodarki.”