Lekturą obowiązkową dla biznesu i instytucji otoczenia biznesu jest opublikowany przez  PARP„Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012”.Poprawiają się wyniki przedsiębiorstw i wzrasta ich liczba.  „Polska gospodarka jest szóstą w UE pod względem liczby przedsiębiorstw – według danych GUS w Polsce działa 1,78 mln przedsiębiorstw. (…) w roku 2012 liczba przedsiębiorstw wzrosła o prawie 27% w porównaniu z rokiem 2011.  Ożywienie gospodarczej lat 2010-2011 przełożyło się na wyraźną poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw (…). Wzrosły także nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw oraz liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność inwestycyjną. Wciąż polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się wyraźnie niższą skalą prowadzonej działalności w porównaniu do innych krajów Europy. (…) Należy jednak podkreślić, że w długim terminie polskie przedsiębiorstwa rozwijają się nieco szybciej niż przeciętne podmioty w UE i wyraźnie szybciej niż ich partnerzy z Europy Zachodniej.” Czyli sprawy idą w dobrą stronę, ale wypada przyśpieszyć, rodacy. Szczegóły: www.parp.gov.pl/index/more/37123, a także ciekawa prezentacja na stornie portalu innowacji  www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp.