…a Finanse dla Firm razem z nimi. Ale po kolei. Przy okazji spotkania Zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych w dniach 21 i 22 października br. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prezesi SSE chwalili się wydanymi w 2021 roku decyzjami o wsparciu dla nowych inwestorów. Rzeczywiście wyniki są imponujące: większość SSE wydała tych decyzji w ciągu 3 kwartałów więcej, niż w całym ubiegłym roku, np. Katowicka SSE – 60, Łódzka SSE – 38, Krakowska – 37… Krótko mówiąc inwestorzy walą drzwiami i oknami i to w okresie – umówmy się – szczególnie trudnym dla gospodarki. Co ciekawe, w bieżącym roku szczególnie aktywne są firmy z sektora MSP. Wszystko więc wskazuje na to, że program Polska Strefa Inwestycji jest oceniany przez przedsiębiorców chcących się rozwijać jako dobry sposób wsparcia inwestycji.

W Finansach dla Firm też postanowiliśmy podsumować dokonania na niwie wspierania inwestorów. Okazało się, że w 2021 roku uzyskaliśmy dla naszych biznesowych partnerów 13 decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Stefy Inwestycji, a łączna wartość planowanych inwestycji wynosi 293 mln zł! Tym samym od początku istnienia programu PSI przyłożyliśmy ręki (a raczej głowy) do 25 inwestycji o wartości 826 mln zł. Jak na „butikową” firmę doradczą to chyba niezły wynik? Natomiast liczba wszystkich naszych projektów „strefowych” to 79, a wartość nakładów inwestycyjnych łącznie to 3.166 mln zł!  Aż się prosi o JESZCZE JEDEN 😊 będzie na okrągło!

W Finansach dla Firm nie idziemy jednak na rekord ilości, a na jakość i kompleksowy charakter współpracy z inwestującymi firmami. W tym roku już ponad 50 procent firm, które we współpracy z nami otrzymały decyzję o wsparciu, korzysta z naszej eksperckiej pomocy przy organizowaniu finansowania inwestycji, a kolejnym kilku pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu inwestycji (patrz: Zarządzanie Projektem Inwestycyjnym). Dzięki temu inwestorzy otrzymują wsparcie od etapu planowania inwestycji, przygotowania aplikacji o uzyskanie decyzji o wsparciu, poprzez jej finansowanie, nadzór nad realizacją itd. Dzięki temu czują się bezpieczniej, a inwestycje przebiegają efektywnie. Zapraszamy do współpracy. Może twoja firma będzie naszym 80-ym projektem?

Zacytujmy na zakończenie genialnego polskiego wynalazcę, Abrahama Sterna, który rzekł ponad 170 lat temu: „Narody, które wydoskonaliły przemysł, panują nad światem, te zaś, które go zaniedbały, popadły w słabość, ciemnotę, ubóstwo i niewolę”. Kolejny przykład odkryć, które wyprzedziły swą epokę, ale o tym już przy innej okazji.